Clases de dibujo y pintura digital

Professor: Jordi Sanchez

Horari infants: Divendres 17:15 – 18:45h

Horari adults: Divendres 19:00 – 21:00h

Les classes s’ajustaran al nivell de cada alumne, ensenyant des de l’inici a utilitzar els programes o bé profunditzant els coneixements que ja es tinguin. Cada alumne treballarà sobre un estil proposat por si mateix (còmic, cartoon, realisme, manga, il·lustració infantil, etc.).

L’objectiu es que l’alumne pugui millorar els seus coneixements sobre anatomia, il·luminació, color, composició, perspectiva… utilitzant les eines digitals professionals del sector.

Els grups de classe seran d’un màxim de 10 alumnes i cadascun tindrà un seguiment personalitzat pel professor.

Durant el curs s’aniran treballant una sèrie de processos aprenentatge amb l’objectiu de:

  • Aprendre a utilitzar d’una forma professional programes com Photoshop o Illustrator, cada alumne podrà tenir el temps que vulgui per a aprendre e interioritzar cada exercici de classe.
  • Cada alumne pugui desenvolupar el seu propi estil.
  • Millorar la creativitat i ser capaç de desenvolupar qualsevol ul·lustració amb un bon acabat.
  • Treballar en un ambient familiar i passar una bona estona amb els demés alumnes.

Aquests exercicis ensenyaran poc a poc al alumne a dibuixar digitalment, començant des de zero, si l’alumne no te un coneixement previ, amb les eines bàsiques com el pinzell digital i la goma d’esborrar, fins a aprendre totes les característiques, com organitzar l’espai de treball, treballar amb filtres i efectes, màscares, crear i modificar pinzells… amb l’atenció i ajuda personalitzada del professor.

Per a inscriure’t i rebre més informació pots trucar al 933688699 La casa de l’Espiral o al 673941659 Jordi.

¡Reserva la teva plaça, t’esperem a la casa de l’Espiral!

 

 

Profesor: Jordi Sanchez

Horario niños: Viernes 17:15 – 18:45h

Horario adultos: Viernes 19:00 – 21:00h

Las clases se ajustarán al nivel de cada alumno, enseñando desde el inicio a utilizar los programas o bien profundizando en los conocimientos que ya se tenga. Cada alumno trabajará sobre un estilo propuesto por sí mismo (comic, cartoon, realista, manga, ilustración infantil, etc.).

El objetivo es que el alumno pueda mejorar sus conocimientos sobre anatomía, iluminación, color, composición, perspectiva… utilizando las herramientas digitales profesionales del sector.

Los grupos de clase serán de un máximo de 10 alumnos y cada uno tendrá un seguimiento personalizado por el profesor.

Durante el curso se irán trabajando una serie de procesos de aprendizaje con el objetivo de:

  • Aprender a utilizar de una forma profesional programas como Photoshop o Illustrator, cada alumno podrá tomar el tiempo que quiera para aprender e interiorizar cada ejercicio de clase.
  • Cada alumno pueda desarrollar su estilo propio.
  • Mejorar la creatividad y ser capaz de desarrollar cualquier ilustración con un buen acabado.
  • Trabajar en un ambiente familiar y pasar un buen rato junto al resto de alumnos.

Estos ejercicios enseñaran poco a poco al alumno a dibujar digitalmente, empezando desde cero, si el alumno no tiene un conocimiento previo, con las herramientas básicas como el pincel digital y el borrador, hasta aprender todas las características, como organizar el espacio de trabajo, trabajar con filtros y efectos, máscaras, crear y modificar pinceles…  con la atención y la ayuda personalizada del profesor.

Para inscribirte y recibir más información puedes llamar al 933688699 La casa de la Espiral o al 673941659 Jordi.

¡Reserva tu plaza, te esperamos en la casa de la Espiral!