La Casa de la Espiral

Escuela de Arte y Joyeria en Barcelona

La Casa de la Espiral

Taller de pintura amb vi

>Mira i descobreix allò que encara no coneixes. Interpreta la il·limitada dimensió sensorial del vi.

PROPOSTA

OBJECTIUS

ACTIVITATS

En un altre paper en blanc es realitzarà un dibuix o esbós tant figuratiu com abstracte d’acord amb el nivell i l’elecció de cada participant i amb el seguiment i suport de la professora.

Després es procedeix a l’acoloriment del dibuix tenint en compte la varietat de color i textura que ens ofereix la cartilla de color.