La Casa de la Espiral

Escuela de Arte y Joyeria en Barcelona

La Casa de la Espiral

Josep González

Jewelry Teacher

Starting from the previus design, various techniques and relevant finishes are progressively carried out.

Jewellery workshop – initiation and introduction to the basic techniques of jewellery with ruled exercises which the students will do with more and more level and complexity.

Teacher: Josep González

livliv 10liv 8liv 7liv 6liv 5liv 4liv 3liv 2liv 1

 

OFICI-ART-DISSENY-CREACIO-JOIA

Partint d’un disseny previ cal anar fent les diverses tècniques i acabats pertinents.
Taller de joieria – iniciació i introducció a les técniques bàsiques de la joieria amb exercicis pautats que l’alumne progressivament realitzarà amb més nivell i complexitat.

Partiendo de un diseño previo se van haciendo las diversas técnicas y acabados pertinentes.

Taller de joyería-iniciación e introducción a las técnicas básicas de la joyería con ejercicios pautados que el alumno progresivamente realizará con más nivel y complejidad.

Profesor Josep GonzálezStarting from the previus design, various techniques and relevant finishes are progressively carried out.

Jewellery workshop – initiation and introduction to the basic techniques of jewellery with ruled exercises which the students will do with more and more level and complexity.

Teacher: Josep González